【Topics】
トップページ 部活動美術部

美術部

美術部
活動日月・水・金

学年部員数
1年生男子 2名
女子 8名
2年生男子 1名
女子 1名
3年生男子 0名
女子 7名
男子 3名
女子16名

◇活動紹介◇

 油絵、イラスト、彫刻などの美術作品制作と展示発表
  5月 国立高校OB美術展への出品
  9月 国高祭(文化祭)での展示
  12月 東京都高等学校文化祭「中央展」への出品 など

◇活動実績◇

□平成29年度
・2017年度東京都高等学校文化祭「中央展」の展示


・奨励賞受賞作品「テストが終わった」□平成28年度


□平成27年度

↑このページのはじめに戻る

【運動部】