【Topics】
トップページ 部活動放送部

放送部

放送部
活動日月 昼休み、下校時

学年部員数
1年生男子10名
女子 7名
2年生男子 5名
女子11名
3年生男子 0名
女子 0名
男子15名
女子18名

◇活動紹介◇


◇活動実績◇

□平成30年度□平成29年度□平成28年度

↑このページのはじめに戻る

【運動部】